dot dot
dot
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletโครงสร้าง
dot
dot
bulletผู้บริหารองค์กรหลัก
bulletติดตามงานตามนโยบาย
dot
dot
dot
dot
bulletปลัดกระทรวง
bulletเทียบเท่าปลัดกระทรวง
dot
dot
bulletรองปลัดกระทรวง
bulletผู้ตรวจราชการกระทรวง
dot
dot
bulletสำนักงานรัฐมนตรี
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
dot
dot
bulletสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.)
bulletโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
bulletสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
bulletคุรุสภา
bulletสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
bulletสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
bulletสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.)
dot
dot
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletพ.ร.บ/กฏระเบียบ
dot
dot
bulletประจำเดือนตุลาคม
bulletประจำเดือนพฤศจิกายน
bulletประจำเดือนธันวาคม
dot
dot
bulletประจำเดือนตุลาคม
bulletประจำเดือนพฤศจิกายน
bulletประจำเดือนธันวาคม
bulletประจำเดือนมกราคม 2555
bulletประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555


 
September 2012
Su
M
T
W
T
F
Sa
26
1
2
15
16
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6


ร่วมพิธีเปิดงาน "จิตอาสา เยียวยาประชาชน ซ่อมสร้างล้างใหม่ กศน. ทำให้"

          ปลัดกระทรวงศึษาธิการ ร่วมงาน "จิตอาสา เยียวยาประชาชน ซ่อมสร้างล้างใหม่ กศน. ทำให้" วันที่ 6 ธ.ค. 54 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

   

           ซึ่งในขณะนี้บริเวณน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ได้ลดลงแล้ว แต่สิ่งที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชน ทั้ง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทีได้รับความเสียหาย ซึ่งบ้านบางหลังได้รับความเสียหายทั้งหมด

          ดังนั้น ชาว กศน. จะเข้ามาให้บริการช่วยเหลือประชาชน โดยการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาอยู่อาศัยได้อีกครั้ง เช่น เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีบ้านใหม่ รวมถึงการจัดบุคลากรของ กศน. ที่มีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทีได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยจะให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 6 - 25 ธันวาคม 2554 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน กศน. 1660

   

   

 

 
ภารกิจ

กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพการปฏิบัติงานและความผูกพันภายในองค์กร สป.ศธ. ประจำปี 2555 article
พบปะนักเรียนไทย
งานเลี้ยงอำลาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ article
ประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ขององค์การค้า สกสค.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ถวายพระพร article
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
รมว.ศธ.และปลัด ศธ.นำผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เข้าเฝ้าฯ article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลการแข่งขันโต้วาที article
พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เทิดไท้ 84 พรรษา องค์ราชันฯ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลประกวดเว็บไซต์ article
เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เลขานุการผู้บริหาร สป." article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การค้า ตรวจเยี่ยมโรงพิมพ์ article
เยี่ยมชมโรงเรียน SMA KL และพบปะนักเรียนไทยที่ได้ทุนรัฐบาลมาเลเซีย
เปิดโครงการ "มหกรรมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" article
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถวายเทียนพรรษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมร้านค้าองค์การค้าของ สก.สค.
ปลัด ศธ.ตรวจเยี่ยมครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
ปลัด ศธ.เยี่ยมอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนและอังกฤษ โรงเรียนสุขานารี
ต้อนรับคณะครูอาสาสมัครจากประเทศอังกฤษ
“ศธ.ร่วมใจถวายราชสักการะ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมอัญเชิญภาพพุทธประวัติ
เปิดอบรมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
เปิดโครงการอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
Mr.Wu รับทราบความก้าวหน้าในการเรียนการสอนภาษาจีน
รับฟังรายงานสรุปและชมการสาธิตการสอนภาษาจีนจากครูผู้ช่วยสอน
ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาจีน
ปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนภาษาจีน
เปิดโครงการตามนโยบายสร้างพลังครู
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมต้อนรับ รมช.สปป.ลาว และคณะ article
พิธีลงนาม MOU ด้านการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ฉบับใหม่ article
ต้อนรับคณะทูตและผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกจากประเทศต่างๆ article
ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การ UNESCO
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชานานาชาติฯ (TVET)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศ เกียรติคุณ article
คณะผู้แทนผู้นำเยาวชนนักการทูตแห่งประเทศไทย (Thailand Universities Model United Nations: TUMUN) เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมสาธิต นครเทียนจิน article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยครูเทียนจิน article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชนชาติกลาง article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมสถาบันบริหารการศึกษาของจีน article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม article
สมาคมครอสเวิร์ดฯ เข้าพบ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ article
ต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียน-จีน article
ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย article
"อนาคตการศึกษาไทย" (Future of Thai Education) article
ตรวจพื้นที่จังหวดนครพนมและอุดรธานี
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี article
บรรยายพิเศษ เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย article
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
ต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย article
ต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ article
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองปรือพวงสำราญ article
ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ article
เปิดงานวันครู ครั้งที่ 56 article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 article
พิธีนำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเขาพบนายกรัฐมนตรี article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า ครบรอบ 150 ปี article
คาราวานหนังสือเรียน 200 ล้านเล่ม article
ร่วมตักบาตรและสังสรรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2555 article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน Ecole Nouvelle article
ผู้แทนสมาคมโรงเรียนนานาชาติ แสดงความยินดี และอวยพรปีใหม่
พิธีเปิดโครงการ "84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด"
พิธีเปิดโครงการ "รวมใจ...คืนรอยยิ้มและความสุข"
เปิดโครงการ "ครูคืนถิ่น" article
พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ร่วมพิธีเปิดโครงการ 5 ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมรายการ "สายด่วนเยียวยา แก้ปัญหาผู้ประสบอุทกภัย"
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดทำภาพยนตร์เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดตัวภาพยนต์เพลง "ความฝันของพ่อ"
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคตะวันออกของบริติช เคานซิล และคณะ เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมหารือเพื่อวางแผนฟื้นฟูภาคสังคม "อุดมศึกษาร่วมฟื้นฟูและพัฒนาประเทศไทย"
ปลักระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีปล่อยคาราวานตามโครงการ "รัฐบาลรวมใจช่วยผู้ประสบภัยทั่วไทย"
พิธีเปิดศูนย์พักพิงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย article
ปลัดกระทรวงศึกษธิการร่วมพิธีรับมอบเรือ article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับมอบกล่องยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 article
พบปะนักเรียนทุน "โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน" ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก 2554” article
ผู้บริหาร สบย. 1-12 และกรุงเทพมหานคร เข้าพบและแสดงความยินดี article
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยม รมว.ศธ. article
ปลัดกระทรวงเยี่ยมชมโรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. article
ประชุมเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนงานในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก article
เปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ article
ร่วมพิธียกเสาเอกการสร้างบ้านพักนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขาธิการ กอศ. กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสอศ.เพื่อไปดำรงตำแหน่ง"ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"
พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่เลขาธิการ กอศ. พร้อมการอำลาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับตำแหน่งใหม่ "ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จำกัด article
โครงการฝึกอบรม “ขนมปังมืออาชีพ” article
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษาครั้งที่ 35/2554 article
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ article   
 

หน้าหลัก | ประวัติ | ภารกิจ | Photo Gallery | ข่าว | ติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สงวนลิขสิทธิ์]
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 628 5620, 02 628 5651 โทรสาร 02 628 6179